Drodzy Państwo,

Z wielkim smutkiem pragniemy poinformować o zakończeniu naszej działalności w OSiR „Żoliborz”.

Przykro nam, że nasza dotychczasowa praca w Ośrodku, którą rozpoczęliśmy w styczniu 2000 roku, po uzyskaniu zgody władz dzielnicy Żoliborz, nie znalazła akceptacji u obecnej dyrekcji Ośrodka, która wielokrotnie wprowadzała nas w błąd, a także nie dotrzymywała swych postanowień składanych nam ustnie, jak i pisemnie.

W ofercie konkursowej z dnia 20 listopada br. przedstawiono warunki, które w wielu punktach są przez nas nie do przyjęcia. Przede wszystkim dotyczą czasu rozpoczynania zajęć w dni powszednie, a także zmniejszenia liczby lekcji w weekend, gdzie dodatkowo w soboty wprowadzono dwugodzinną przerwę między zajęciami. Według nowego harmonogramu opracowanego przez Ośrodek zaplanowano prowadzenie zajęć od godziny 14.00 i 14.30 w dni powszednie, kiedy to znaczna większość naszych klientów pracuje. Dodatkowo wstawiono do grafiku zajęcia w poniedziałki, kiedy mamy jedyny dzień wolny od pracy w tygodniu.

Dotychczasowe godziny prowadzenia zajęć, mimo wczesnej pory, były akceptowane przez osoby uczestniczące w naszych lekcjach pływania. Od 20 lat prowadzone są one w takich terminach, by nie kolidowały z innymi zajęciami organizowanymi na żoliborskiej pływalni i były w miarę dogodne dla naszych klientów.

Nie do akceptacji przez nas jest także warunek jaki Ośrodek proponuje w swej konkursowej ofercie, a dotyczący zastrzeżenia sobie prawa do modyfikacji harmonogramu w trakcie trwania umowy.

W naszej działalności w OSiR „Żoliborz” wszystkie ustalenia z dotychczasowymi dyrektorami Ośrodka były zawsze dotrzymywane. Nigdy nie spotkaliśmy się z takim stosunkiem do nas jako kontrahenta przynoszącego żoliborskiemu Ośrodkowi znaczne korzyści, nie tylko finansowe. Od pewnego czasu, co stwierdzamy z wielką przykrością, odnosimy wrażenie, że dyrekcja Ośrodka nie jest przychylna naszej działalności robiąc pozorne tylko ruchy pomijające całkowicie nasze propozycje i sugestie dotyczące dalszej współpracy. Stało się to powodem podjęcia przez nas bardzo trudnej i smutnej decyzji o rezygnacji z naszej dalszej działalności.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w ciągu tych 20 lat były uczestnikami naszych zajęć. Szczególne słowa  podziękowania kierujemy do osób, które w ostatnim czasie w tak bardzo wzruszający sposób okazywały nam wielkie wsparcie.

Było nam niezmiernie miło móc uczyć pływania Państwa dzieci i obserwować Ich postępy w  rozwoju umiejętności pływackich.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności dla Państwa, mając  nadzieję, że nie zrezygnują Państwo z dalszego pływackiego szkolenia swych dzieci.

Zofia, Zosia i Jacek Krawczykowie

Warszawa 29.11.2019 roku

 

Written by