Regulamin

 1. Zajęcia organizujemy  (według własnych programów) w okresie od września do czerwca. Dokładny grafik zajęć umieszczony jest na stronie Plan zajęć.
 2. Dzieci biorące udział w naszych zajęciach muszą mieć zgodę lekarza, który stwierdza u nich brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Pozytywną opinię lekarza rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 3. Dzieci do trzeciego roku życia ćwiczą w specjalnych pływackich pieluszkach.
 4. Dzieci ćwiczą z bezpośrednim udziałem jednego opiekuna i pod kierunkiem trenerów w wyznaczonej części pływalni.
 5. Ze względów higienicznych konieczne jest przebranie się w szatni (a nie w domu), w strój pływacki oraz umycie się z dzieckiem pod natryskiem bezpośrednio przed wejściem na płytę basenu, jak i po zakończeniu pływania.
 6. Karnet dla dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) wykupuje się po uprzednim zarezerwowaniu miejsca w konkretnej grupie na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Karnetu nie można odstępować innym osobom.
 7. Wejście do szatni następuje na 15 minut przed zajęciami. Po 30-minutowej lekcji pozostaje 35 minut na przebranie się i wyjście z szatni (w ramach opłaty za karnet). Przedłużenie pobytu na pływalni wiąże się z dopłatą w kasie ośrodka zgodnie z cennikiem OSiR Żoliborz.
 8. Możliwe jest odrobienie dwóch nieobecności na zajęciach jedynie w dni powszednie (w ramach danego kursu) i w uzgodnionym wcześniej terminie, który wpisywany jest do karnetu. Ustalony termin nie podlega odwołaniu.
 9. Dzieci objęte są  ubezpieczeniem NNW na czas 30-minutowych zajęć. Korzystanie z innych urządzeń pływalni przed i po lekcji odbywa się na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 11. Dodatkowe osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie pływalni jedynie w strojach kąpielowych, po uprzednim wykupieniu biletu w kasie ośrodka.
 12. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane jeszcze lekcje, o ile rezygnacja i zwrot karnetu wraz z paragonem nastąpi do piątej lekcji włącznie. Karnet wraz z paragonem należy zwrócić na 7 dni przed kolejną lekcją.
 13. Uczestników zajęć obowiązują na pływalni regulaminy OSiR Żoliborz.